Expedice zboží je nyní ukončena z důvodů stěhování skladu.

Projekt ESF

V říjnu 2015 jsme zakončili projekt HRAČKOTÉKA POKRAČUJE ANEB PRÁCE NA ZKOUŠKU

Během tohoto projektu (leden až říjen 2015) prošlo tréninkem pracovních dovedností 11 osob s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Trénink obsahoval nácvik konkrétních pracovních úkonů potřebných pro provoz obchodu a nácvik sociálních a komunikačních dovedností. Do tréninku bylo zapojeno vždy pět klientů po dobu pěti měsíců. Po celou dobu pracovního tréninku byla klientům poskytována přiměřená individuální podpora (dostatek času, adaptace prostředí, kompenzační pomůcky, psychosociální podpora). Po absolvování tréninku získal každý klient certifikát o úspěšném zakončení. Z těchto 11 ti klientů jsme zaměstnali 2 v obchodě Hračkotéka, další 2 nalezli pracovní místo na běžném trhu práce, 1 klient nalezl práci na chráněném pracovišti, 2 klienti stále studují a 4 naši bývalí klienti stále hledají pracovní uplatnění.

Díky získaným dovednostem v prostředí reálné firmy jsou tito lidé lépe připraveni na otevřený trh práce. Lidé s postižením, kteří absolvují takovýto trénink, mají vyšší pravděpodobnost pracovního uplatnění. Sociální firmy jsou jako tréninkové pracoviště velmi vhodné, neboť působí na běžném trhu a zároveň vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytují přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Projekt byl určen pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.

Tento projekt je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Evropský sociální fond Praha / EU

Předchozí projekt ESF (2013 – 2014) - OBCHOD S HRAČKAMI JAKO SOCIÁLNÍ FIRMA ZAMĚSTNÁVÁJÍCÍ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

V březnu 2013 jsme otevřeli kamenný obchod, kde po celou dobu projektu probíhal trénink pracovních dovedností. Do tréninku vstoupilo 21 lidí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a úspěšně ho zakončilo 20 osob. Pro 5 z nich jsme vytvořili pracovní místa. Tyto místa jsou udržena i po skončení projektu. Partnerem projektu byla o.p.s. Asistence.

Během projektu jsme úspěšně proškolili v pracovních dovednostech 20 lidí se zdravotním znevýhodněním. Tito lidé tak získali nové dovednosti a zkušenosti se zaměstnáním. Trénink pracovních dovedností probíhal v obchodě a skladu sociální firmy Hračkotéka, tudíž klienti pracovali v reálném pracovním prostředí. Absolventům tréninku se tak zlepšily jejich pracovní schopnosti, lépe odhadnou a zároveň nabídnou své pracovní dovednosti na otevřeném trhu práce. Na závěr tréninku každý získal osvědčení o úspěšném absolvování.

V rámci projektu vznikl deník Jsem v práci!, který vytvořili účastníci tréninku pracovních dovedností. Do tohoto deníku zapisovali své postřehy, úspěchy i nezdary. Cílem deníku bylo zaznamenat pocity lidí, kteří přesto, že mají zdravotní znevýhodnění, nesedí nečinně doma, ale snaží se aktivně pracovat, a být tak pro sebe i pro společnost užiteční. V deníku jsou zachyceny pracovní i osobní zkušenosti, které klienti během tréninku získali. Na psaní deníku se podíleli všichni klienti tréninku pracovních dovedností. Z tohoto deníku byly vybrány ty nejzajímavější příspěvky.

V rámci projektu vzniklo také DVD Jsem v práci!, ve kterém jsou zaznamenány rozhovory s klienty a dalšími zaměstnanci. Deník a DVD mohou sloužit jako osvěta sociálního podnikání, jsou zdrojem informací i praktických zkušeností pro další zájemce o rozjezd sociální firmy a také mohou přispět k odstranění nežádoucího vnímání lidí se zdravotním znevýhodněním v širokém společenském povědomí.

Výstupy projektu

Deník "Jsem v práci!"
Metodika vzniku sociální firmy
Metodika tréninku pracovních příležitostí
Metodika Job klubu

DVD "Jsem v práci!"

ESF - Evropský sociální fond v ČR

Zpět do obchodu